Budget

Budget

Iedereen wil op een passende manier afscheid van zijn of haar dierbare nemen, rekening houdend met de financiele mogelijkheden.

Vaste prijzen

Er zijn een aantal onvermijdelijke zaken die (soms) een behoorlijk prijskaartje hebben. Denk hierbij aan de kosten voor begraven en cremeren. Afhankelijk van de gemeente waar de begrafenis of crematie plaats heeft variëren de prijzen. Ook de manier van begraven of cremeren is prijsbepalend. Een algemeen kost minder dan een particulier graf, en een stille crematie (zonder plechtigheid) is goedkoper dan een crematie met aulagebruik. Voor de plechtigheid kan een andere (goedkopere) locatie worden gezocht.

Alternatief

Tegenwoordig worden veel ‘budget’ tarieven aangeboden. Vaak gaat het dan om sterk ‘uitgeklede’ uitvaarten, waarbij er geen of weinig keuze is in bijvoorbeeld kisten, kaarten en opbaarmogelijkheden en waarbij geen plechtigheid of afscheid is inbegrepen. 
Monique Dommanschet UitvaartbeZieling zoekt naar een creatieve oplossing om de kosten te dekken, maar waarbij wel mogelijkheden zijn om een afscheid vol aandacht en liefde te organiseren. De voortbestaanden spelen hierin een grote rol. In goed overleg wordt gekeken naar de mooiste oplossingen binnen een bepaald budget met als resultaat een uniek, persoonlijk afscheid.
 

‘Creativitieit begint met het stellen van de vraag en het loslaten van het antwoord’